Overslaan en naar de inhoud gaan

CONSULT CITYDEV

cd

 

CONTEXT EN DOEL

Citydev is de publiek instelling van het Brussels Gewest die investeert in huisvesting en stadsrenovatie. Participatie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkelingsprojecten. De projecten omvatten sociale huisvesting maar zijn meestal een gemengde ontwikkeling van huisvesting en andere functies, vaak als nieuwe bestemming voor industriële sites en historische gebouwen. 

Citydev creëerde recent een participatiedienst. De uitvoering van het participatiebeleid werd toegekend aan het consortium van Citytools, Createlli en Speculoos.

ONZE AANPAK

Het participatieproces start bij het begin - zodra een gebouw of grond verworven is en het project vorm krijgt. Het verloopt in 4 fases:


Lancering en verkenning: We betrekken omwonenden, potentiële bewoners en andere stakeholders. Eerst met informatie over het project, dan vragen we input over de noden, uitdagingen en kansen die zij zien. Zowel digitaal als via workshops. Het resultaat van deze analyse wordt deel van de opdracht voor de architectuurwedstrijd.

Project: We ondersteunen de architect om het winnende ontwerp verder uit te werken met de stakeholders. Het voorontwerp wordt voorgelegd, samen verder uitgediept en het uiteindelijke ontwerp wordt nog teruggekoppeld voor het de goedkeuring voor de bouwvergunning ingaat.

Werf: voor het begin van de werken denken we met de omwonenden na hoe we de impact zo goed mogelijk kunnen regelen. Tijdens de werken blijft de communicatie open.

Inhuldiging: er is een formele inhuldiging samen met de stakeholders en ook een evaluatie van het hele traject.

Tijdens het hele project is het participatieproces zowel fysiek als digitaal. We bieden een brede toolbox aan mogelijkheden om het project effectief te ondersteunen. Zo bereiken we steeds een breed publiek op de juiste manier, en wordt de participatie rijker en meer representatief.

Elk individueel project heeft een eigen community en eigen proces. Eén digitaal platform laat zowel projectmanagers toe om tegelijk in meerdere projecten en evenementen deel te nemen.

 

cd

CD