Overslaan en naar de inhoud gaan

BXL 2021 - Participatieve Burgerbevraging

 

Context en doel van het project

BXL 2021 is een ambitieus project van de stad Brussel om de burgers te betrekken bij een reflectie over de bouw van het nieuwe administratieve centrum en over de organisatie van de administratieve dienstverlening: het elektronisch loket, de decentralisatie in de districten, openingstijden, infopunten, online services, mobiele app, etc.

RESULTATEN

Het proces van dit project is gebaseerd op een dubbele participatiemethode die online en offline participatie combineert. De conclusies van de ene fase worden gebruikt als basis voor de volgende fase. Createlli voerde een voorstudie uit in een voorbereidende fase. Dit maakte het mogelijk om alle relevante informatie van de stad Brussel, andere studies, voorbeelden uit andere steden en de vragen te verzamelen die het BXL 2021-projectteam aan de burgers wilde stellen. Aan het einde van de voorstudie werd een eerste versie van de online enquête gepresenteerd in een workshop met alle stakeholders en verenigingen, om de reikwijdte, het proces en de inhoud van de enquête te valideren.

De online vragenlijst kan zelfstandig of tijdens een interview in de administratie ingevuld worden. Ten slotte in een laatste fysieke fase: deze workshops om de resultaten van de online enquête te interpreteren met werknemers en kwetsbare doelgroepen. Er wordt tijdens deze workshops gewerkt rond 3 samenvattende thema's: het gebouw en de loketten: hoe maak je het efficiënt en aangenaam? Inclusiviteit: hoe procedures vereenvoudigen, effectief maken voor mensen met een vreemde moedertaal of een handicap? Het elektronische loket: hoe kunnen de website en het e-loket voor iedereen toegankelijk zijn in alle talen?

RESULTATEN

Het volledige participatieproces is erg succesvol gebleken. 2750 mensen namen deel aan het proces: 2583 in de online enquête en 175 mensen tijdens de fysieke workshops. Door deze dubbele methode te gebruiken, konden we een groot aantal deelnemers bereiken; Een breder scala aan profielen; De bijdragen met verschillende belanghebbenden integreren in een logisch proces en een meer inclusief participatieproces bewerkstelligen.
 

 

PP