Skip to main content

BILBAO ESCUCHA / BILBO ENTZUN!

bilbao

Proiektuaren testuingurua & helburua

Bilboko udaletxeak, orain dela urte bete, hiriko bizimodua soinu aldetik hobetzeko epe luzerako proiektu bat abiatu zuen. Zarataren inpaktua murrizteko, ade batetik; eta hiriko soinu atseginen eragin positiboa indartzeko bestetik. Udaletzeak proiektua ikuspuntu parte-hartzaile batetik bideratzeko apustua egin zuen. Createlli, Ph+ eta Tecnaliaren azpikontrata gisa aritu zen elkarlanean, tresna birtualekin partaidetza erraztuz, parte-hartzaile eta ikuspuntu ezberdinen esparru zabalagoa baitan hartzeko asmoz.

Partaidetza prozesua

Prozesuak, hasiera batean, 9 hilabete eman zituen, ordea, oraindik egun, Bilbo hiriak Createlliren laguntza eta honen plataforma digitala, Citizen, erabiltzen ditu soinuarekin eta bizi kalitatearekin erlazionatutako garapen prozesuak burutzeko. 

Prozesuan, herraminta digitalak herritarrak udalera gerturatzeko erabili ziren, eta alderantziz, udala eguneroko kale esperientzietara gerturatzeko ere. Komunikazio kanpainak garatu ziren eta zuzeneko informazioa online galdetegien bitartez jaso zen. 

Era berean, ekitaldi presentzialetan informazio hori gehiago garatu zen; herritarrenganeko soinuaren efektu zuzenak ez ezik, beste gaietan - ingurugiroa eta eraikuntza motak- soinuak dituen bigarren mailako  At the same time, in the online workshops the information was developed, bringing to the table not only the direct effects of the sound in the inhabitants but also the background effects in topics as environment or construction types.

The town hall actively proposed some solutions on which the participants were invited to comment and react, giving feedback and so, getting the city closer to an active, smart institution, built by everyone who's interest was on hold.

 

Results

Very successful consultation campaign: 66% of visitors participated: 500 answers across most stakeholder segments; Monitoring and analysis of stakeholder segments: easy tracking of participation and analysis of the answers per segment.
BIOSON-model with action units and a sound repository, GIS-referenced, with a lot of data enabling the city to manage sound noise very locally
A proposal for new municipal by law, that takes into account the real situation of the neighborhoods, and the citizen's perception and needs of the sound and the noise in their city.
Opening of one centralized service for managing citizen's sound experience

 

BILBAO