Overslaan en naar de inhoud gaan

PERRI - Gender Perspectief Integratie

perri

CONTEXT EN DOEL

Perri is de naam van het speciale plan voor de restauratie en hervorming het oude stadscentrum in Bilbao. Het doel van dit project is om genderperspectief in het plan op te nemen en zodoende een meer inclusieve stad te creëren. Het participatieproces is bedoeld om zoveel mogelijk uiteenlopende meningen te verzamelen van mensen die in de Perri Area wonen, werken of hun vrije tijd doorbrengen. Dit zijn de belangrijkste doelen:
• Het analyseren van de Perri-buurt in Bilbao vanuit een genderperspectief, evenals het dagelijks leven in de openbare ruimte en gebouwen.
• De ontwikkeling van een deelnemende technische diagnose van de huidige situatie die zal worden geverifieerd en aangevuld door burgers en sociale agenten.
• Het verkrijgen van voorstellen die bijdragen aan de bevordering van gelijkheid in La Vieja, Bilbao. Zoals in de vorige doelstelling, zullen deze voorstellen van technische oorsprong zijn, maar vervolgens worden afgezet tegen en aangevuld door burgers en sociale actoren.
• Het informeren en sensibiliseren over gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het planningsveld; openbare ruimte, gebouwen en de voorschriften die deze reguleren.

 

ONZE AANPAK

De methodiek bestaat uit drie opeenvolgende fasen: een voorbereidende fase, de participatie en de evaluatie. In de voorbereidingsfase wordt er een kaart gebruikt om de participatie in goede banen te leiden en om de grenzen van het gebied duidelijk af te bakenen. De deelnemers die uitgenodigd werden, de onderwerpen die worden aangehaald en alle communicatie wordt nauwgezet voorbereid. 

De participatiefase is onderverdeeld in drie fasen: De analyse, de diagnose en de voorstellen voor verbetering. Deze onderdelen worden telkens uitgevoerd in verschillende formats:

  • Vormings- en contrastsessie met gemeentelijke administratie.
  • Openbare participatiesessies met mensen die wonen, werken of hun vrije tijd in de omgeving doorbrengen.
  • Persoonlijke interviews met buren uit het gebied met verschillende sekse, leeftijd en sociale profielen.
  • Digitale deelname via www.generoauzoan-bilbao.eus

Stakeholders went from PERRI neighbors, neighborhood association, to Youth, children and Municipality technicians. 

Ondanks dat het participatietraject het doel heeft om het vrouwelijk geslacht meer in rekening te brengen, stond het open voor alle mensen die bereid waren om deel te nemen. Het was echter van groot belang voor het slagen van dit traject dat voldoende vrouwen werden gehoord, daarom worden vrouwenverenigingen speciaal gevraagd om deel te nemen en het proces te verspreiden. Het doel in het begin van het proces is dat vrouwenparticipatie 70% van de algemene participatie inneemt. 

RESULTATEN

De resultaten weerspiegelen het belang dat mensen aan elk van de onderwerpen hechten en hun tevredenheid hierover. In dit geval waren veiligheid, beweeglijkheid en tijdbeheer de belangrijkste onderwerpen voor de deelnemers.

Ongeveer 120 mensen namen deel aan de verschillende participatiekanalen. 85% van degenen die deelnamen aan de openbare sessies was het erover eens dat de sessies nuttig waren om het gender-mainstreaming in de PERRI van Bilbao La Vieja beter te begrijpen. 100% was het ermee eens dat de facilitators duidelijk en gemakkelijk communiceerden en dat de deelnemers respectvol communiceerden. 92%, 9 van de 10 deelnemers, was het ermee eens dat zij dit type participatieproces zouden aanbevelen.

De bijdragen van degenen die hebben deelgenomen aan het proces werden gesynthetiseerd en opgenomen in het technische document van integratie van het genderperspectief in de PERRI van het La Vieja-gebied in Bilbao. PERRI zal deze bevindingen in rekening brengen, wanneer de renovatiewerken zullen starten. 

 

perrii

perri