Overslaan en naar de inhoud gaan

VIA IRUN - MASTERPLAN SPOORSITE

p

CONTEXT EN DOEL

Irun is de grensstad tussen Spaans en Frans Baskenland. Irun is een belangrijke spoorweg-hub, waar het Franse  spoorwegnet aansluit op het Spaanse net met bredere sporen. De Spoorwegsite is erg dominant in het centrum. Door een optimalisering komen 34 ha spoorwegsite vrij voor een nieuwe bestemming. Dit project zal Irun een nieuw gezicht geven. Het stadsbestuur wil dit project dan ook samen met de burgers en alle stakeholders aanpakken. Het bestuur koos voor een masterplan aanpak om het project met de juiste governance te omkaderen.

Dit participatieproject kadert in de verkenningsfase, om de doelen en design criteria vast te leggen voor het nieuwe masterplan, met als startpunt:

  • ● De voetafdruk van de spoorinfrastructuur verkleinen
  • ● Het station volledig vernieuwen
  • ● Het spoortracé herzien
  • ● Een gemengde invulling met een dienstencentrum, economische activiteit en woningen

DE AANPAK

We organiseren de participatie rond 3 stromen:

  • ● Intensief INFORMEREN over het project, het proces en het waarom van de participatie
  • ● AFTOETSEN van denkpistes met diverse invalshoeken
  • ● CONSENSUS bouwen & visualiseren over  objectieven, breder dan het technische-inhoudelijke.

Pendant la préparation, nous avons créé une carte contextuelle pour visualiser les parties prenantes et les défis. Nous avons aussi impliqué la politique, l'administration et le monde associatif pour discuter et coordonner le processus.

Pour rendre le tout compréhensible pour les citoyens et les parties prenantes, nous avons élaboré 2 scénarios hypothétiques et les avons examinés sous 10 perspectives (par exemple, mobilité, économie, logement, patrimoine, espaces verts, etc.).

Pour INFORMER, Il y avait un grand lancement avec d'expositions, “marchés d'information” et une grande campagne médiatique.

Pour VÉRIFIER les alternatives nous sommes passés à la PARTICIPATION numérique et physique, avec des ateliers adaptés par groupe cible de la société civile, une enquête numérique et des interviews avec les résidents par téléphone ou lors d'expositions, des ateliers dans les quartiers et dans les écoles avec des jeunes, ainsi que des contacts individuels.

Le riche échange a conduit à un grand CONSENSUS, visualisé dans un rapport de synthèse.

Au total, nous avons impliqué 740 personnes dans les enquêtes, 350 dans les ateliers physiques et plus de 4000 dans les expositions. Le plan a également été distribué à 23 000 ménages via un journal d'information.

RESULTATEN

9 op 10 deelnemers aan het proces toonden zich erg tevreden, zo voelden zich goed geïnformeerd en gerespecteerd in hun mening.

Dankzij de vele kanalen hebben we veel en erg diverse meningen kunnen horen, en werden de denkpistes goed aangevuld met feedback en ideeën.

Er was uiteindelijk een hoge mate van CONSENSUS over de doelen in de 10 thema’s, een goede basis dus om het masterplan nu uit te werken.

 

p

VII