Overslaan en naar de inhoud gaan

Slachthuiswijk Antwerpen

header

 

Project: Masterplan Publieke Ruimte Slachthuiswijk

Locatie: Damwijk, Antwerpen

Jaar | Duur: 2020 - nu

Partners: Billie Bonkers, SWECO, POSAD MAXWAN

Klant: AG VESPA, Stad Antwerpen

 

CONTEXT EN DOEL VAN HET PROJECT

Antwerpen heeft de ambitie om de Slachthuissite, het Noordschippersdok en Lobroekdok te herontwikkelen. Het doel is een gemengd kwalitatief en ontsluitbaar project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid. De stad heeft samen met de private eigenaars een masterplan opgemaakt voor het 18 hectare grote projectgebied.

Antwerpen stelde SWECO, POSAD MAXWAN en LOLA aan voor het ontwerp van de publieke ruimte. Het doel is om in 2022 de werken te beginnen voor de aanleg. Createlli en Billie Bonkers wonnen de opdracht voor de participatie en communicatie: de inwoners betrekken om met hun terrein-expertise de nieuwe publieke ruimte nog beter af te stemmen op hoe de wijk vandaag functioneert en tot een gedragen plan te komen.

De stad apprecieerde in ons voorstel vooral:

  • Inclusiviteit - het plan om inwoners en bezoekers, jong en oud, mannen en vrouwen, georganiseerde bewegingen en ook stille getuigen en sociaal zwakkeren te betrekken.

  • Wervende communicatie - pragmatisch, positieve en visueel sterke communicatie om effectief samen de grote vragen te beantwoorden.

De participatie begon in volle COVID-19 lockdown. We moesten het participatietraject creatief implementeren en heel vaak bijsturen. Dankzij goede samenwerking met de actoren in de buurt zijn we daarin ook geslaagd.

 

DE AANPAK

Om de erg diverse bewoners effectief te betrekken stelden we een multi-kanaal-participatie voor: diverse activiteiten op maat van de doelgroepen. De multi-kanaal-aanpak maakte het ook mogelijk om flexibel met de lock-down om te gaan.

In de voorbereidingsfase brachten we stakeholders en uitdagingen in kaart, en werkten samen met het ontwerpteam, de administratie en actoren op het terrein om de inhoud en het proces van de participatie af te stemmen.

We vertaalden het ontwerp naar begrijpelijke thema’s en zetten een programma op om:

  • • de burgers te informeren

  • • de noden en wensen samen in kaart te brengen

  • • een gedragen aanbeveling te maken

 

Informeren en bevragen deden we via een digitale bevraging, digitale kaarten, wandelingen met de wijk en workshops met kinderen tijdens de vakantie en in de scholen. In een co-creatieweek gingen we dieper in op de resultaten van de bevraging en specifieke thema’s, samen met de horeca-uitbaters, de jongeren, de moeders in de wijk en sociaal geëngageerde burgers. We sloten de week af met een terugkoppelmoment: een reflectie over de conclusies samen met de wijk.

 

HET RESULTAAT

Ongeveer 600 inwoners en betrokkenen deden in totaal 731 keer mee, onder wie 208 kinderen. Het traject was inhoudelijk zeer rijk en rekende op duidelijke bijval van zowel opdrachtgever als de wijk zelf. De resultaten staan ook op https://slachthuiswijk.agvespa.be

 

EN VERDER

Tijdens de winter 20-21 komt de participatie in een 2de fase, dan koppelen we het voorontwerp terug naar de wijk.

 

footer

 

 

 

Slachthuiswijk