Overslaan en naar de inhoud gaan

PRUPs Regionale Ontsluiting omgeving Geel en Mol

geel

CONTEXT EN DOEL

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken via de N18 heel wat gemotoriseerd verkeer. Om het verkeer er aangenamer te maken, nam de provincie Antwerpen het initiatief om de verkeersstromen in de regio beter te organiseren. In vorige fases is de goedkeuring van de ingrepen spaak gelopen in juridische procedures. Daarom is er bij de nieuwe start extra aandacht om van bij het begin te bouwen aan het draagvlak voor de plannen.

DE AANPAK

Voorbereiding - Zoals bij elk infrastructuurproject is het erg belangrijk dat het participatieproces inhoudelijk goed geïntegreerd is met het technisch/juridische proces. Het recente geïntegreerde RUP/planMER proces is hierbij een goede leidraad. Toch is elk project en context uniek. Daarom beginnen we steevast met een ontwerpsessie met alle experten, stakeholders en overheden om ook in het veld effectief geïntegreerd te werken. Onze achtergrond als ingenieurs en architecten  is hierbij een troef.

Workshop sleutelactoren - voor we naar de burger trokken stuurden we onze aanpak bij met politici, adviesraden, bewegingen en beleidsmedewerkers, adviesraden en burgerbewegingen. Zo kregen we een goed, gedragen procesplan en samenwerking met de burgerbewegingen (o.a. Ringland Geel, Fietserbeweging) van bij het begin.

Digitale campagne - alle burgers - jong en oud - die in de regio wonen, werken, schoolgaan, … werden uitgenodigd om meer over het project te leren, zich uit te spreken over de uitdagingen als mobiliteit en verkeersleefbaarheid, kanttekeningen te plaatsen bij de basistracés voor nieuwe wegverbindingen en ook nieuwe tracés voor te stellen.

2200 burgers namen deel en zetten naast hun antwoorden ook 6000 aandachtspunten op themakaarten. Zo kregen de planners en verkeersdeskundigen een goede heatmap.

Lokale workshops - we trokken met de resultaten van de digitale campagne naar lokale sessies in Geel en Mol. We wisselden uit over verkeers- en leefbaarheidsuitdagingen en ook over de 25 voorstellen voor aangepaste of nieuwe tracés die uit de participatie kwamen. 450 Burgers gingen op die manier in dialoog met de studiebureaus, provincie, gemeenten en Vlaamse overheid.

RESULTAAT

overheid en stakeholders waren tot nog toe zeer positief over het participatieproces. De provincie en studiebureaus rekenen nu de realistische tracé-varianten van de burgers door. In de herfst van 2019 plannen we 4 nieuwe dialoogmarkten tijdens de publiek raadpleging van de startnota.

Bij elke mijlpaal hoort een syntheserapport voor de overheid en de stakeholders.

geelmol

geelmol