Overslaan en naar de inhoud gaan

Bermeo

p

 

CONTEXT EN DOEL

Het PAP-Landschapsactieplan is een studie van het zogenaamde Tonpoi-gebied, gelegen in de gemeente Bermeo.

Het is een ruimte met een hoog milieu-, landschaps- en vrijetijdspotentieel voor de inwoners van Bermeo. Het gebied is waardevol op recreatief en ecologisch vlak. Na verloop van tijd is het echter een verlaten gebied geworden, afgebroken en losgekoppeld van andere paden, met als gevolg dat er vele kleine nederzettingen en tuinen zich hebben gevestigd.Dit heeft geleid tot een hoge negatieve perceptie en onzekerheid.
De PAP zal de huidige sociale, milieu- en landschapsproblemen van Tonpoi in kaart brengen, en moet ervoor zorgen dat het gebied herstelt kan worden naar zijn oorspronkelijk en waardevolle functie, zodat het opnieuw als een trekpleister kan dienen.


Om het landschapsplan te verrijken werd er een participatief traject uitgevoerd, dat zowel via een fysieke als digitale weg, de inwoners de kan gaven om deel te nemen. Het doel is om de inwoners te informeren over dit landschapsplan, de huidige behoeften en toekomstige kansen in kaart te brengen en tenslotte om het rapport te verrijken met de lokale inzichten.

ONZE AANPAK 

• Digitale participatie: De digitale tool, Createlli-Lab, wordt gebruikt ter ondersteuning voor het participatieproces. Zo worden informatieve pagina’s, online vragenlijst en pagina voor het verzamelen van voorstellen ingezet. De tussentijdse resultaten van digitale participatie werden gebruikt als een startpunt om verder uit te spitten tijdens de fysieke workshops over onderwerpen met een gebrek aan consensus of tegengestelde opvattingen.
• Evaluatie en feedback. We maken een synthese van het hele proces en het participatierapport.
• Ondersteuning van de workshops: voorbereiding, ontwerp, dynamisering en analyse van de resultaten van de workshops.

 

RESULTATEN

Meer dan 75 mensen namen deel aan de online enquête en diverse betrokken actoren namen deel aan de twee fysieke workshops. Daarbij was het vooral verrijkend om de standpunten van burger, technici en politici samen te brengen tot één geheel.  De behoeften en kansen die werden blootgelegd, zijn de sleutel voor de toekomstige acties van het landschapsactieplan.

 

k

l