Overslaan en naar de inhoud gaan

Brulocalis Colloquium

Brulocalis top

Context en doel van de project

In het kader van de Europese week van de lokale democratie vroeg Brulocalis ons om een colloquium mee te organiseren over goede praktijken en nieuwe vormen van participatie. We hebben het programma van dit colloquium geco-creëerd met de medewerkers die in de 19 gemeenten instaan voor participatie. Het doelpubliek van het colloquium waren zowel politici, burgers, beleidsmedewerkers als verenigingen en organisaties

 

Belangrijkste doel van dit colloquium was om te inspireren met voorbeelden van nieuwe participatiemethodes voor lokaal bestuur. In tweede instantie beoogden we ook een uitwisseling over de voordelen en grenzen van participatie, om met experten oplossingen te vinden voor de uitdagingen op het terrein.

 

Onze aanpak

Het colloquium werd geopen met een inspirerend voorbeeld van paricipatie door een schepen van de stad Grenoble. Daarna konden deelnemerskiezen uit 3 ateliers :

1. Nieuwe vormen van burgerparticipatie (met o.a. bottom-up initiatieven)

2. E-participatie en Sociale Media

3. Participatie bij beleidskeuzes in gemeentebestuur.

Elk atelier had tussen 20 en 40 deelnemers.

 

Elk atelier werd ingeleid door een inspirerende presentatie met praktijkvoorbeelden. Nadien werkten de deelnemers in groepen van 10 personen aan een SWOT-analyse van participatie (met de nadruk op hun thema) en aan aanbevelingen om participatie te verbeteren. De lead facilitator-expert van elk atelier gaf daarna een synthese van de resulaten tijdens een plenaire briefng.

 

Resultaten

90 participatie-actoren leerden al doende, van elkaar en van de experten. Ze gaven een nieuwe impuls aan het Brulocalis-platform voor uitwisseling over participatie. Het colloquium gaf de basis-ingredienten voor een charter met goede praktijken voor participatieve processen en lokaal beleid. Dit charter wordt verder uitgewerkt met de gemeentes onder impuls van Brulocalis.

 

Brulocalis bottom

Brulocalis