Skip to main content

Het participatieproces van de ring rond Geel begint

Het participatieproces van de ring rond Geel begint

mobility
09
07

Het participatieproces van de ring rond Geel begint

Minder verkeer door woonkernen Geel, Mol, Dessel en Retie? Geef je mening!
Provincie Antwerpen lanceert online bevraging

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen via de N18 heel wat motorverkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt, maar waarvoor verschillende opties zijn. "We nodigen omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden uit om op regiogeel.createlli.com<https://regiogeel.createlli.com/nl> hun mening te geven over de verkeersleefbaarheid in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Ze kunnen ook suggesties doen om de verkeersknoop te ontwarren", legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit uit. "De resultaten uit deze online bevraging zijn de basis voor de inspraakmomenten met burgers in november."
Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Bij de vorige poging vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. Met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie neemt de provincie Antwerpen het project opnieuw op.

"We willen komen tot een oplossing die voor alle betrokkenen leefbaar is en zetten daarom in op een intensief traject van burgerparticipatie. Vandaag, maandag 9 juli, lanceren we alvast een online bevraging", gaat gedeputeerde Luk Lemmens verder. "We vragen hoe mensen zich in de regio verplaatsen en welke problemen ze daarbij ervaren. Tegelijkertijd peilen we naar hun mening over de mogelijke tracés om de N18 met de N118 te verbinden en wat ze daarbij belangrijk vinden. We nemen de resultaten mee in de opmaak van het nieuwe PRUP en het milieueffectenrapport (plan-MER). Ook in die fases blijven we in dialoog treden met de inwoners."

  • Share:
0

Post a comment

comment