Skip to main content

De studie "Ring Oost" begint met een participatie proces

Mobiliteitsstudie in brede zin

Ringkrant
03
12

De studie "Ring Oost" begint met een participatie proces

Om de studie over de toekomst van de Ring in het oosten van Brussel vorm te geven, wordt de mening van de omwonenden en gebruikers van Ring Oost gevraagd. Welke problemen ervaren ze, wat willen ze graag. In een korte enquête wordt er gepeild naar de kansen en knelpunten voor alle weggebruikers, voor versterking van het groen en verbetering van de leefbaarheid. Iedereen kan meedoen via ringoost.be

Nieuwe studie

Het projectgebied van Werken aan de Ring loopt over het noordelijke deel van de Ring, van de E40 richting Gent tot de E40 richting Luik. Maar de Ring loopt verder langs het oosten van Brussel. Ook dat deel is intussen verouderd en heeft moeite om de huidige verkeersstromen vlot te laten verlopen. Een nieuwe studie bekijkt nu wat beter kan. Het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid staat daarbij centraal.

De nieuwe studie zal zich niet beperken tot enkel de weginfrastructuur van de Ring. Mobiliteit stopt immers niet aan het einde van een weg, maar hangt nauw samen met de ruime omgeving die ze ook beïnvloedt. Daarom is deze studie een uitgelezen kans om te onderzoeken wat er in de regio voor verbetering vatbaar is, zodat we de algemene leefbaarheid kunnen verhogen. Zo zal er aandacht zijn voor onder meer sluipverkeer, geluidsoverlast, moeilijke oversteekplaatsen voor zachte weggebruikers en versnippering van groen.

Daarom peilt de enquête naar kansen en knelpunten voor alle weggebruikers, voor versterking van het groen en verbetering van de leefbaarheid

 

  • Share:
0

Post a comment

comment