Overslaan en naar de inhoud gaan

NOORDZUIDVERBINDING HOUTHALEN-HELCHTEREN

top houthalen helchteren

Plaats: Houthalen-Helchteren, België

Jaar: 2017

Duur: 1 maand

Partner: Codecrea

Klant: Vlaams Gewest, Departement Leefmilieu, Wegen en Verkeer

PROJECT CONTEXT & DOEL

In mei 2017 vernietigde de Raad van State definitief de plannen voor de omleidingsweg rond de centra van Houthalen-Helchteren. Daarop heeft de Vlaamse Regering beslist om het dossier van de missing link tussen Hasselt en Eindhoven te behandelen als ‘complex project’ onder leiding van het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer.

De aanpak via de procedure ‘complex project’ betekent dat het project via een nieuw stappenplan verloopt en er ruimte is voor nieuwe en diverse input. Alle doelen, denkpistes, uitdagingen van deze tijd én het grotere plaatje liggen weer op tafel. Elke stap in de procedure verloopt participatief, in nauw overleg met alle betrokkenen en geïnteresseerden. Het werk van de afgelopen jaren gaat daarbij niet verloren. Het is waardevolle gespreksstof die ons zal helpen sneller vooruit te gaan.

Het doel van de eerste fase, de verkenningsfase is tweeërlei:

• Komen tot een eenduidige probleemdefinitie en projectdoelstellingen die gedragen worden door zoveel mogelijk betrokkenen.

• De grote lijnen van het proces in kaart brengen.

Participatie is in deze fase erg belangrijk. Createlli kreeg de opdracht om effectieve participatie met de burgers te organiseren.

 

Het participatieproject

• Samen met het projectteam van de Vlaamse Overheid - departement Omgeving en Agentschap Wegen en Verkeer - tekenden we het proces en participatie-draaiboek uit.

• We ondersteunden de communicatie, zowel naar pers als op sociale media

• Met onze participatie-app lanceerden we een online bevraging en inschrijving voor het overleg- en infomoment. Zo konden ook burgers uit de wijdere omgeving hun mening geven zonder fysiek aanwezig te zijn.

• We faciliteerden het info- en overlegmoment samen met de experten van de overheid en bundelden de resultaten in een rapport.

 

Resultaten

• 200 burgers namen deel, we bereikten dankzij goede communicatie een zeer divers publiek met zowel omwonenden, gebruikers van de weg, middenveld, enz.

• 58 kwamen naar het info- en overlegmoment; we hadden verschillende processen voor zowel de erg betrokken burgers als wie vooral voor informatie kwam.

• We verzamelden 355 kwalitatieve bijdragen en suggesties van deelnemers, samengevat in 19 noden en opportuniteiten, zowel voor de mobiliteit als voor de ruimtelijke, omgevings-aspecten

 

beelden van het info- en overlegmoment

 

Photography Houthalen/Helch