Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw Master Plan (PGOU) voor Getxo

fd

i

 

Getxo, een stad met 78.000 inwoners, gaat door een herziening van het algemeen stadsontwikkelingsplan. Zowel de samenleving als de doelstellingen van Getxo zijn ingrijpend veranderd; een nieuw plan moet de toekomstvisie van de stad en burgers reflecteren.

Dit een complex proces, met veel alternatieven en nuances, met doelstellingen die elke burger raken, en erg diverse belangen om rekening mee te houden.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit alleen tot een bevredigend project kan leiden met een planningsproces dat via samenwerking tot stand komt, en expliciet rekening houdt met het perspectief en de meningen van alle belanghebbenden.

Createlli ontwierp samen met het projectteam een proces met zowel digitale als face-to-face tools om de vele stakeholders effectief te betrekken.

 

Resultaten

Het project werd zeer goed ontvangen en betrok meer dan 700 mensen op een constructieve manier om samen de noden en wensen voor toekomst van de stad in kaart te brengen. In deze beginfase leverde het proces tot een breed gedragen lijst van algemene doelen en kwaliteitscriteria voor het stadsontwikkelingsplan plan.

De evaluatie door de deelnemers is zeer positief: 83% was het ermee eens dat het proces hen hielp stedelijke plannen beter te begrijpen, 97% was blij met de duidelijkheid en het begrip van de facilitators en 86% zou dit participatieproces bij anderen aanbevelen.

 

Nog maar halfweg

In de eerste helft van 2019 ontwierpen planners het nieuwe plan. In de herfst krijgen de stakeholders de kans om de voorstellen te verbeteren en bij te sturen.

Intussen werken wij als participatieteam samen met stakeholders om het perspectief van gendergelijkheid op een participatieve manier op te nemen in het stadsplan.

 

x