Overslaan en naar de inhoud gaan

LIFE - Good Local Adapt

LIFE

 

PROJECT CONTEXT & DOEL

Good Local Adapt is een project rond klimaatadaptatie binnen het Europees LIFE programma. Het doel is om duurzame oplossingen te zoeken om woonbuurten aan te passen voor hittegolven en periodes van droogte.

Het project moedigt publiek-private samenwerkingen aan om zowel innovatieve als gekende oplossingen voor effectief waterbeheer en de effecten van hitte. Het project focust op kleine en middelgrote gemeenten: zij staan minder ver met de invoering van mainstream oplossingen door gebrek aan middelen voor innovatie en transitieprojecten. Good Local Adapt werkt rechtstreeks met de Baskische gemeenten Amurrio, Balmaseda en Legazpi.

De objectieven zijn concreet:

• de bevolking sensibiliseren over klimaatrisico’s en invalshoeken om er mee om te gaan

• kennisopbouw over preventieve maatregelen, uitdagingen en prioriteiten. Via kennis en samen leren bouwen we een draagvlak voor publieke en private maatregelen

• de meest effectieve incentives identificeren om individuele verandering te stimuleren.

• oplossingen vinden zowel op niveau van de buurt als van een gebouw

• de aanpak, het proces, de resultaten transfereren naar andere gemeenten doorheen heel Europa.

HET PARTICIPATIEPROCES

Via een proces met zowel fysieke als digitale participatie gaan we samen op ontdekkingstocht via eerst uitdagingen en kansen, en dan voorstellen voor oplossingen. We gebruiken interactieve vormen om eerst de klimaatrisico’s te leren kennen en dan dieper te gaan op de gevolgen voor de wijk. Zo bouwen we kennis en een draagvlak dat verandering nodig is.

We inventariseren dan alle oplossingen en gaan ze samen met de bewoners analyseren en prioriteiten leggen. Het participatie-proces bereikt een breed publiek met fysieke en digitale interacties en wordt ondersteund met een visuele communicatiecampagne via verschillende kanalen.

RESULTATEN

De inwoners worden nauw betrokken in dit innovatie-project en zo bouwen we:

• kennis over de economische en gezondheidsrisico’s van de dreigende en onderschatte waterschaarste, nog versterkt door een grotere vraag naar water door stijgende temperatuur

• een lijst door de burger geaccepteerde maatregelen op vlak van ruimteplanning, retrofitting van gebouwen, waterbeheer. Gekende en innovatieve maatregelen, door de overheid en de burger zelf.

• een concreet plan voor 2 piloot-buurten uit de 5 project-buurten (1 in Amurrio en 1 in Balmaseda), gekozen door de gemeenten samen met de burgers.

• inzicht in de correlatie tussen de wil om te veranderen en welke incentives de burgers kiezen

De inzichten worden gedeeld in onder meer 7 bijeenkomsten van het Europees netwerk van kleine en middelgrote gemeenten, zowel op regionaal als Europees niveau.

Op die manier kunnen andere gemeenten hun strategie voor klimaatverandering verbeteren.

bottom GLA

 

GLA2

LIFE